شماره تماس: 44158900

ترمیم عکس قدیمی

ما ترمیم عکس های آسیب دیده ی شما تمام مشکلاتی را که طی سالیان سال برای عکس شما به وجود آمده است ،مثل : شکستگی یا پارگی قسمتی از عکس شما ،که باعث کم شدن زیبایی عکستان میشود ما با بالاترین کیفیت طراحی و چاپ میکنیم.

این عکس ها در مرور زمان و طی گذشت سالیان سال آسیب میبینند یا گوشه ای از عکس شکسته میشود .

یا عکس هایی که از عزیزانمان که در قاب نگهداری میکنیم به شیشه چسبیده و هر گاه بخواهیم جدا کنیم قسمتی از عکس هم پاره شده و آسیب زیادی میبیند .


ترمیم عکس به چه معنا است :

در طی سالیان گذشته پدران و مادران ما و یا خود ما با دوربین عکاسیمان خاطره های زیادی را ثبت کرده ایم .

اگر این عکس هارا با آسیبی که دیده اند رها کنیم در چند سال بعد ممکن است کامل از بین بروند و دیگر خاطرات خوبمان را از دست بدهیم و عزیزانی که ما سالها پیش با آن ها توسط دوربین های عکاسیمان خاطره ثبت کرده ایم را فراموش کنیم .

با ترمیم عکس های قدیمی میتوانید لحظاتی که برای شما خاطرات زیبایی را ثبت کرده است دوباره از نو متولد کنید و تا چند ده سال بعد هم این عکس هارا داشته باشید تا هر موقع به آلبوم عکستان مراجعه میکنید از عکس هایتان لذت ببرید و تداعی کننده ی دوباره ی خاطرات خوبتان باشد .